KULLANICI SÖZLEŞMESİ:

1- Taraflar:

Bir tarafta, www.tradehane.com – (Hesabına görme ve işlemleri kopyalama yetkisi veren ve ‘Tecrübesinden Yararlandıran’ olarak adlandırılacaktır), Tecrübesinden Yararlandıran ve tradehane aynı tarafı temsil etmektedir.

Diğer tarafta, formu doldurarak iş bu sözleşmeyi okuyup, onaylayan ve geçerliliğini kabul eden ………………………….. (kısaca ‘Müşteri’ olarak adlandırılacaktır)

Sözleşmenin Konusu:

2- Hizmet tanımı;

 • Müşteriye verilen tek hizmet tradehanenin işlem yaptığı forex hesabını görme ve müşterinin dilerse istediği işlemi kopyalama yetkisidir. Bu, hesabı görme ve istediği işlemi kopyalama hizmeti karşılığında elde edilen karın üzerinden, 1(Bir) aylık hesap dönemleri halinde %25 oranında hizmet bedelinin en geç 1(Bir) aylık periyodun bittiği günden itibaren en geç 10(On) gün içinde, hesapta işleyen paranın ödeme günündeki kuru üzerinden Türk Lirası olarak Tecrübesinden Yararlandıran’ın…… hesabına yatırılmasını, sözleşme kapsamındaki işin yürütülmesinde ve sona ermesinde uygulanacak kuralları kapsamaktadır. Bunun dışında herhangi bir danışmanlık, öneri, tavsiye vb. hizmet verilmemektedir.
 • Görme yetkisi verilen hesaptan hangi işlemlerin hangi oran ve risklerle kopyalanacağı tamamen müşteriye bırakılmıştır.

3- Olası Risklerden Tecrübesinden Yararlandıranın sorumluluğu yoktur:

Tecrübesinden Yararlandıran, sağladığı hesabını görme ve işlemlerini isterse kopyalayabilme karşılığında başta herhangi bir bedel almadığından, sadece elde edilecek kardan yüzde almak şeklinde bir hizmet bedeli alacak olduğundan, Tecrübesinden Yararlandıranın doğabilecek hiç bir riskten sorumlu olmadığı konusunda taraflar tam bir mutabakata varmışlardır. Buna göre;

 • Kopyalanan işlemlerin, bütün riski kopyalayan müşteriye aittir,
 • Müşteri robot üzerinden istediği oranda ve maksimum risk seviyesini belirleyerek kopyalanan işlemlerin risk yönetimini kendi istediği gibi yapar,
 • Herhangi bir getiri taahhüdü yoktur, zaten bir getiri olmaz ise Tecrübesinden Yararlandıranın bir bedel alması da söz konusu değildir,
 • Elektrik kesintisi, internet kesintisi, bilgisayar veya sistemin kullanıldığı sunucularda yaşanabilecek her türlü problem müşterinin sorumluluğundadır,
 • Hesap açılan aracı kurumla ilgili bütün sorumluluk müşteriye aittir ve müşteri istediği aracı kurum ile çalışabilir,
 • Burada öngörülmeyen bir başka risk doğması halinde de tüm sorumluluk Müşteriye aittir.

4- Hizmetin Uygulanması:

 • Tradehane ve Tecrübesinden Yararlandıran, müşteriye görme yetkisi verdiği hesaptan işlemleri otomatik olarak dilerse kopyalayabilmesi için 3. parti ve ücretsiz bir yazılım sunmaktadır.
 • Bu ücretsiz sunulan yazılımda oluşabilecek her türlü sorun, müşterinin sorumluluğundadır ve tradehane ve Tecrübesinden Yararlandıran, bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Müşteri isterse işlemleri kopyalamak için ücretli veya ücretsiz herhangi başka bir yazılım kullanabilir yada işlemleri manuel olarak kopyalayabilir.

5- Ücretlendirme ve Ödeme:

 • Müşteri tradehane ve Tecrübesinden Yararlandıranın tarafından erişim yetkisi verilen hesaptan hangi işlemleri kopyalamışsa, ayda bir ilgili ayda kopyalanan işlemlerin getirisinin %25’i kadar hesaba erişim ücreti öder. Bu ödemeyi, o ayın son gününden itibaren 10(On) gün içinde Tecrübesinden Yararlandıran’ın hesabına yatırmak zorundadır.
 • Müşteri, tradehane işlemlerini kopyalayarak ettiği karın %25’ini hizmet bedeli olarak ödemekle yükümlüdür. Çalıştığı aracı kurum veya bankasıyla oluşabilecek her türlü para transferi sorunu müşterinin yükümlülüğündedir ve tradehane ve Tecrübesinden Yararlandıranın için bağlayıcı değildir.
 • Müşteri tradehane işlemlerini kopyaladığı hesapta kendi de işlem açıyor olabilir. Kendi açtığı işlemlerin kar ve zararı tradehanenin işlemlerinin karından ödemesi gereken %25 hizmet bedelini etkilememektedir. Bu tür işlemlerin tespit edilmesi halinde, Tecrübesinden Yararlandıranın tek taraflı olarak sözleşmeyi hiç bir bildirimde bulunmadan feshedebilir.
 • Müşterinin, Tecrübesinden Yararlandıranın kopyalanan işlemlerini izinsiz olarak başka hesapta kullanması yasaktır. Bu tür işlemler yaptığı tespit edilir ise kopyaladığı işlemler sayesinde elde ettiği tüm karı ve bu karın iki katı tutarında cezai şartı Tecrübesinden Yararlandırana ödemeyi kabul, taahhüt ve bayan etmektedir.
 • Müşterinin çalıştığı aracı kurumdan karını çekerken aracı kurum komisyonu, banka işlem ücretleri vb oluşabilecek bütün masraflar müşteriyi ilgilendirmektedir, Tecrübesinden Yararlandıran ile alakası yoktur. Tecrübesinden Yararlandıranın hizmet bedeli, müşterinin forex hesabında kopyalanan işlemlerin karı üzerinden hesaplanır.
 • Tradehane, müşteriye erişim yetkisi verdiği hesapta periyodik olarak ne kadar işlem yapacağı konusunda bir taahhütte bulunmaz.

6- Hizmet Alım Şartları:

 • Müşterinin tradehaneden hesap erişim yetkisi alabilmesi için işlemleri kopyalayacağı hesaba ait sunucu, kullanıcı adı ve yatırımcı şifresini kar hesaplaması için tradehane ile paylaşması gerekmektedir. Müşterinin vereceği bu bilgiler ile tradehane müşteri hesabına erişim sağlayıp kar oranını kontrol edebilir, fakat müşteri hesabında herhangi bir işlem, değişiklik yapamaz ve müdahalede bulunamaz. Müşterinin, tradehaneye sağlamakla yükümlü olduğu yatırımcı şifresi, sadece hesabın tradehane tarafından görülmesine olanak sağlayacak niteliktedir ve değişiklik yapma yetkisi sağlamamaktadır.
 •  

7- Uyuşmazlıkların Çözümü:

Uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanır ve yargılama da Türk Mahkemeleri aracılığı ile yapılır. Uyuşmazlıkların çözümünde yetkinin Bakırköy İcra Daireleri ve Mahkemeleri olduğu konusunda taraflar tam bir anlaşmaya varmıştır.

8- Bildirimler ve Delil Sözleşmesi:

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Müşteri, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Tecrübesinden Yaralandıran’ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9- Fesih Şartları:

Taraflardan her biri, fesih anına kadar elde edilen karı, sözleşeme kapsamında geçerli oranda paylaşmak şartı ile iş bu sözleşmeyi feshedebilir.

10- Yürürlük:

10 (On) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Müşterinin elektronik ortamda sözleşmeyi onayladığı tarihte, elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Ayrıca müşteri sözleşmeden çıktı alıp her sayfasını ıslak imzası ile imzalayıp Tecrübesinden Yararlandıran’a göndermek zorundadır.

MÜŞTERİ – TECRÜBESİNDEN YARARLANDIRAN